Att ta hand om sin häst

Hästar har varit en del av människors liv i 6 000 år. De har inte bara varit ett trevligt sällskap utan många gånger förutsättningen för överlevnad genom att vara rid- och dragdjur eller ge oss mat och hudar. Idag fortsätter hästar att vara en viktig del i människors liv och det finns drygt 350 000 hästar i Sverige men kanske främst som hobby och fritidsintresse.

God hälsa börjar i magen

Det är viktigt att du vet hur du sköter och tar hand om en häst innan du skaffar en. Det är mycket att tänka på men en grundläggande del är hästens foder. En häst behöver olika typer av foder, till exempel grovfoder och kraftfoder. Det vanligaste grovfodret är hö och kanske det vi vanligen tänker att hästar äter. Men de behöver även andra typer för en allsidig kost och må bra.

Daglig skötsel ett krav

Om du äger en häst så måste du eller någon annan se till den varje dag. Hästar är flockdjur och det är därför viktigt att de får ha kontakt med andra hästar utöver den dagliga kontakten med dig.

Det är också viktigt att sköta päls och hovar på ett bra sätt. Här kan du skaffa dig det som behövs för ett härligt hästliv!